Skärande pumpar

HPD200 skruvpumpar


HPGPC200_1

HPGPC200_2

Den skärande pumpen Hydromatic HPD200 är en excenterskruvpump och den är konstruerad för pumpning av hushållsavloppsvatten. HPD200 är synnerligen lämpad att fungera i tryckavloppssystem för uppsamling av avloppsvatten från hushåll och sommarstugor i glesbygden, där det förutsätts pumpar med mycket hög lyfthöjdskapacitet.

Pumpen är försedd med en tryckavgång i dimensionen 1¼” (32 mm) utrustad med DN 40 anslutningsfläns, och den kan anslutas till ett tryckavloppsrörsystem av samma dimension i.

Pumpens högsta lyfthöjd är mer än 60 m och största volymflöde över 1,0 l/s.

Pumpens kraftkälla är en effektiv elmotor på 1,5 kW. Motorns förväntade livstid är mycket lång tack vare gynnsamma driftsförhållande med god kylning av det pumpade mediet. Motorn är utrustad med överdimensionerade, oljesmorda lager för att garantera år av säker drift. Motorn är tillgänglig i versioner för både enfas och trefas strömförsörjning.

Pumpen levereras vanligen som en komponent i pumpstationer för tryckavloppssystem. Pumpstationerna är kompletta enheter inkluderande styrautomatik och nivåstyrning. Pumpen är lätt att installera genom att sänka den ned i pumpstationen, där den automatiskt engageras till tryckavloppsrörsystemet via en kopplingsfot monterad på botten av stationen.

 

  • Konstruerad för drift i tryckavloppssystem
  • Hållbar 1,5 kW pumpmotor 1-fas 230 V eller 3-fas 400 V.
  • Kraftig skärapparat
  • Levereras med komplett pumpstation
  • Enkel att installera

Pumpens konstruktion

A. Vattentålig pumpkabel, längd 6 meter.

B. Överdimensionerade kullager i oljebad för att säkerställa god smörjning och kylning.

C. Oljefylld motor för god kylning och lång drifttid. Högt startmoment. Motorlindningarna är skyddade mot överhettning med inbyggt termorelä.

D. Mekanisk axeltätning med keramiska tätningsytor för lång livslängd.

E. Pumprotor med enkelgänga i syrafast stål.

F. Pumpstator med dubbelgänga i nitrilgummi.

G. Skärelementen finfördelar fasta partiklar i avloppsvattnet, vilket förhindrar stopp i pumpen och igensättning i tryckrör.

Tekniska data

1-fas 3-fas
Tryckavgång 1¼” – DN 40 1¼” – DN 40
Varvtal 1440 l/min l460 1/min
Pumpat medium temperatur 60 °C max. 60 °C max.
Isoleringsklass lindning F F
Spänning 230 V 400 V
Tillåten spännings- variation ±10 % ±10 %
Fastal 1 3
Nominell ström IN 8,5 A 4,5 A
Startström IS 18,0 A 20 A
Upptagen effekt P1 1,7 kW 1,7 kW
Axeleffekt P2 1,2 kW 1,2 kW
Effektfaktor 0,85 0,85
Säkring 10 A trög 6 A trög
Längd kabel 6 m stand. 6 m stand.
Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 H07RN-F 4G1,5
Vikt 45 kg utrust. 45 kg utrust.

Material

Pumpstator Dubbelgängad, NBR
Pumprotor Enkelgängad, syrafast stål
Motorhus Gjutjärn
Pumphus Gjutjärn
Skärelement Syrafast stål, härdat
Axel Syrafast stål
Fästelement Rostfritt stål
O-ringar Gummi NBR
Mekanisk tätning Kol/keramisk
Ytbehandling Alkydemalj mörkgrön
Hydromatic HPD200