Pumpstationer

Bevera Ab konsulterar i frågor gällande dimensionering och val av avloppspumpstationer för fastigheter.

Vi dimensionerar fungerande lösningar både för pumpstationer för enskild koppling till kommunala
avloppssystem och för pumpstationer avsedda för anslutning till tryckavloppssystem (LPS).

VI levererar även fungerande och förmånliga pumpstationer i samarbete med kända pumptillverkare.