Pumpservice

Bevera AB svarar för underhåll och service av alla pumpar i importprogrammet i hela landet. Underhåll av avloppspumparna är koncentrerat till vårt driftställe i Vanda. Utöver detta utförs pumpservice av avtalsserviceföretag på olika håll i landet. Servicerepresentanterna har beredskap att i första hand ge service för excenterskruvpumpar av typ Hydromatic HPD200, vilka används i tryckavloppssystem. Service kan utföras på plats eller i verkstad.

För att säkerställa snabba leveranser av service utnyttjar vi för HPD200-pumparna ett system med utbytespumpar. Detta ger möjlighet till snabb service också i fall av allvarliga pumpskador. Vid installation på kopplingsfot tas glidskon med tätning från kundens pump och installeras på utbytespumpen, eventuellt även flänskröken. Utbytespumparna är genomgångna och försedda med nya pump- och skärkomponenter och motsvarar funktionsmässigt helt nya pumpar. De elektriska motorvärdena, som isoleringsmotstånd lindningsmotstånd och kondensatorvärden (1-faspumpar) har säkerställts.

Största delen av service- och reparationsåtgärderna på HPD200-pumparna är standardprissatta, inkluderande arbete och reservdelar. Vid nyttjande av utbytespump betalar kunden enbart för de åtgärder den egna pumpen kräver för att i sin tur iståndsättas till utbytespump. Om kundens pump förutsätter skrotning, är det möjligt att lösa in en utbytespump till en kostnad som motsvarar 70 % av kostnaden för en ny pump hos återförsäljare.

När det gäller större kommunaltekniska pumpstationer, bestyckade med självsugande Hydromatic avloppspumpar, utförs service på plats i pumpstation alternativt i verkstad. För dessa pumpar tillhandahåller Bevara AB förhandsunderhåll genom att erbjuda serviceavtal för pumpstationer. Genom att på detta sätt följa upp driften av pumparna kan serviceåtgärder planeras på förhand och allvarliga pumphaverier därmed undvikas.

Servicerepresentanter »