Pumppuhuolto

Bevera Oy vastaa maahantuomiensa pumppujen huollosta koko Suomen alueella. Jätevesipumppujen huolto on keskittynyt huoltopisteeseemme Vantaalla. Tämän ohella pumppuja huolletaan myös sopimusliikkeissä eri puolilla maata. Huoltoedustajilla on valmius huoltaa lähinnä paineviemärijärjestelmissä käytettäviä Hydromatic HPD200-mallisia ruuvipumppuja, sekä paikan päällä että verstaalla.

Nopean huollon varmistamiseksi käytämme HPD200-mallisten ruuvipumppujen osalta vaihtopumppujärjestelmää, mikä mahdollistaa nopeat huoltotoimitukset vakavissakin vauriotilanteissa. Vaihtopumppua käytettäessä irrotetaan asiakkaan pumpusta uppoliitinkäytössä tarvittava luisti tiivisteineen, ja tarvittaessa myös laippakäyrä. Vaihtopumppujen kunto on varmistettu vaihtamalla niihin tarvittavat uudet pumppu- ja repijäosat niin, että pumppujen toiminta on uutta vastaavaa. Vaihtopumppujen sähköiset arvot kuten eristysvastukset, käämivastukset ja kondensaattoriarvot (1-vaihepumput) on varmistettu.

Suurin osa HPD200-pumppujen huolto- ja korjaustoimenpiteistä on vakiohinnoiteltu, jolloin kustannus sisältää työn ja tarvittavat varaosat. Vaihtopumppua käytettäessä jää asiakkaan maksettavaksi oman vaurioituneen pumpun kunnostuskustannukset vaihtopumpuksi. Milloin asiakkaan pumpun vauriot edellyttävät pumpun romuttamista, on mahdollista lunastaa vaihtopumppu kustannukseen, joka on 70 % uuden pumpun arvosta jälleenmyyjältä ostettuna.

Kunnallisteknillisissä pumppaamoissa (itseimevät Hydromatic-pumput) pumppujen huolto suoritetaan joko paikan päällä tai verstaalla. Näiden pumppujen osalta Bevera Oy suorittaa ennaltaehkäisevää kunnossapitotyötä tarjoamalla asiakkailleen pumppaamojen huoltosopimuksia, jolloin pumppujen kuntoa seuraamalla voidaan ajoittaa huoltotoimenpiteet ja ennaltaehkäistä vakavat vauriotilanteet.

Huoltoedustajat »